بخشنامه/ ارسال دستورالعمل و راهنمای برگزاری آزمون مصاحبه دکتری سال 99

بخشنامه/ ارسال دستورالعمل و راهنمای برگزاری آزمون مصاحبه دکتری سال 99


پیرو بخشنامه‌ 122/3/107396 مورخ 11/‏۰6/‏۹9‬  به پیوست نامه شماره29484 مورخ 1399/06/20 سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص نحوه انجام مصاحبه از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 99 به همراه«راهنمای برگزاری مصاحبه الکترونیکی ویژه داوطلبان و ویژه راهبران» و «دستورالعمل اجرایی برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی سال 99»  و دیگر ضمائم آن جهت استحضار و دستور اقدام لازم  ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و هماهنگی بیشتر در برگزاری این مرحله از آزمون، به همکاران و کارشناسان محترمی که در برگزاری آزمون مصاحبه الکترونیکی مشارکت دارند تاکید گردد ضمن مطالعه دقیق مفاد «شیوه نامه ها ، راهنما برگزاری آزمون و دستور العمل اجرایی دانشگاه،  ترتیبی اتخاذ گردد تا از آغاز بازه ثبت نام، به سامانه آموزش دانشگاه مراجعه و نسبت به بررسی مدارک بارگذاری شده داوطلبان اقدام نمایند تا در صورت نقص مدرک، پس ازاطلاع رسانی به داوطلب، زمان کافی برای تکمیل و اصلاح مدارک  توسط داوطلبان وجود داشته باشد.

یادآوری نکات مهم:

  • به منظور هماهنگی در مراحل استخراج نتایج نهایی، نمره کلیه کسانی که در مصاحبه شرکت نموده‌اند، تا یک رقم اعشار محاسبه و درجدول ارزیابی درج گردد.(مطابق با بند 3و4 صفحه 2بخشنامه شماره29484 مورخ 20/6/99 سازمان سنجش آموزش کشور) لذا از اعلام نتیجه به غیر از روش اعلام شده خودداری شود. بدیهی است پس از ارسال نتایج مصاحبه، تغییر در وضعیت داوطلب به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود.
  • قبل از ارسال گزارش تائید شده ۱۵۱۸؛ نمرات روزانه و نوبت دوم شرکت کنندگان بررسی و برای هر شرکت کننده در دو کد رشته روزانه و نوبت دوم، نمرات یکسان لحاظ گردد.
  • مغایرت معدل‌ها بررسی و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت معدل با فایل ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور، موضوع در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد.
  • بررسی تطابق رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی داوطلب بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون (دفترچه شماره ۱) الزامی بوده و در صورت مشاهده مغایرت از انجام مصاحبه با داوطلب جلوگیری به عمل آورده و در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد.
  • دقت لازم در بررسی مدارک معرفی شدگان استفاده از سهمیه مربیان به عمل آید. 
  • ثبت و قفل نمرات ارزیابی داوطلبان حداکثر 3 روز  پس از ارزیابی، در سامانه جامع آموزش دانشگاه توسط پردیس / ‏‬دانشکده‌ها اقدام گردد.
  • لازم به ذکر است چنانچه داوطلبی پس از انجام مصاحبه (از اعلام نمره در هر کد رشته روزانه یا نوبت دوم) منصرف گردید می‌بایست از نامبرده درخواست انصراف کتبی اخذ و ثبت نمرات برای وی غایب لحاظ گردد.
  • وضعیت داوطلب غایب، می‌بایست منحصراً با علامت گذاری غایب در مقابل نام و نام خانوادگی داوطلب مشخص گردد و از درج نمره صفر در ستون مربوطه اکیداً خودداری گردد.
  • به مدارک بارگذاری شده پس از انقضای بازه زمانی ثبت نام، ترتیب اثر داده نشده و امتیازی به آن مدارک تعلق نمی‌گیرد.
  • لازم است کلیه کارشناسان در درج نمرات مصاحبه داوطلبان، به تشابه اسمی، برای جلوگیری از ثبت نمرات جابجا،  دقت و توجه نمایند.

پیوست