بخشنامه احتساب نیمسال حذف ترم شده بعلت شیوع بیماری کووید 19 در سنوات آموزش رایگان دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(17 آبان)

بخشنامه احتساب نیمسال حذف ترم شده بعلت شیوع بیماری کووید 19 در سنوات آموزش رایگان دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(17 آبان)


ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 164652/ 2 مورخ 18/ 7/ 1400 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص تفویض اختیارات به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در پی شیوع بیماری کووید 19 در جهت مساعدت به دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، به استحضار می‌رساند مطابق بخشنامه مذکور «در زمان شیوع بیماری کوویید 19 در صورت حذف یک نیمسال تحصیلی (بدون احتساب در سنوات) و یا بهره‌مندی دانشجوی روزانه از حداکثر سنوات مجاز تحصیل، آن نیمسال قطعاً جزء سنوات آموزش رایگان دانشجو محسوب خواهد شد». مراتب به نحو مقتضی به دانشجویان ذیربط اعلام می گردد.