بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400(12 دی)

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400(12 دی)


 با عنایت به اینکه زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از روز چهارشنبه ۱۵/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته می‌باشد لذا، خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.