ایجاد فرصت کارآموزی در آزمایشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی (تابستان 1400)

ایجاد فرصت کارآموزی در آزمایشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی (تابستان 1400)


احتراماً به استحضار می‌رساند، با توجه به شرایط و محدودیت‌های ناشی از شیوع دوباره کرونا جهت اخذ فرصت‌های کارآموزی از شرکت‌ها، صنایع و سازمان‌ها و همچنین پیشگیری از مشکلات احتمالی متعاقب، مستدعی است مساعدت فرموده و در خصوص ایجاد فرصت کارآموزی در آزمایشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و… در قالب تعریف پروژه‌های کاربردی برای آن دسته از دانشجویانی که در سال ۱۴۰۰ فارغ‌التحصیل می‌شوند، دستور اقدام مقتضی صادر فرمایند. قابل ذکر است آزمایشگاه‌ها و مراکز مربوطه جهت ثبت‌نام و ایجاد فرصت به سامانه کارآموزی تلنت‌کوچ به آدرس ut.talentciach.ir مراجعه نمایند. خانم رحمانی ۸۲۰۸۴۴۲۷ و ۰۹۰۲۵۵۴۲۸۸۰ جهت کسب اطلاعات تکمیلی و هماهنگی اقدامات آتی خدمتتان معرفی می‌گردد.