اولین رویداد آنلاین پیش شتابدهی "هوشمندسازی صنعت انرژی ایران"

اولین رویداد آنلاین پیش شتابدهی "هوشمندسازی صنعت انرژی ایران"


شتابدهنده آیتک با همکاری پردیس دانشکده‌های فنی، پژوهشگاه نیرو و پلتفرم اینوونت اولین رویداد آنلاین پیش شتابدهی "هوشمندسازی صنعت انرژی ایران" با محوریت: تحول دیجیتال و فرصت‌های آتی صنعت انرژی با تمرکز بر AR/VR و کاهش میزان مصرف مشترکین در ساعات اوج بار را در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد نمود. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.