انتخاب جناب آقای دکتر جمشید محمدی بعنوان منتخب هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران

انتخاب جناب آقای دکتر جمشید محمدی بعنوان منتخب هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران


انتخاب بجا و شایستۀ جناب آقای دکتر جمشید محمدی روشنده عضو هیئت علمی دانشکده فنی کاسپین در هشتمین جشنواره آموزش دانشگاه در سال 1400 که نشان از سال ها تلاش خستگی ناپذیر ایشان در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشکده است را به ایشان و کلیه دانشجویان و همکاران دانشکده تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق خدمتگزاری روزافزون مسئلت می نماییم.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین