اعلام نیازمندی شرکت ایپکو به دانشجویان علاقمند به کارآموزی و کارورزی

اعلام نیازمندی شرکت ایپکو به دانشجویان علاقمند به کارآموزی و کارورزی


ضمن تقدیم تصویر نامه شماره ۷۰۰۹۵/‏۹۸/‏ د‬ مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۹۸‬ واحد پژوهش و فناوری شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) با موضوع نیاز به دانشجوی کارآموز و کارورز، خواهشمند است دستور فرمایند اقدام مقتضی معمول گردد. با تشکر

 تصویر نامه : شماره یک    شماره دو

کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج، جنب بانک ملی ارج کد پستی ۱۳۹۸۸۱۳۷۱۱

تلفن: ۴-۴۴۵۲۰۸۸۲ (داخلی: ۴۰۳) نمابر ۴۴۵۲۰۸۸۰ (جناب آقای مهندس مهرعلی زاده)

وب سایت: WWW.IP-CO.COM