اعلام عدم برگزاری بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه 1 کشور در سال 1399

اعلام عدم برگزاری بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاههای منطقه 1 کشور در سال 1399