اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 93

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 93


 

         اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان ورودی 93

پیرو اطلاعیه 22/08/97 اسامی رتبه های اول تا سوم دانش آموختگان کلیه رشته های تحصیلی، ازطریق دانشکده ها،اعلام گردیده است.
دانشجویان عزیزتاروزشنبه مورخ 22/10/97 مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند.
پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکانپذیر نخواهد بود.

 

                                                     اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی
                                                                    08/10/97

رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی کاسپین درسال تحصیلی  97-96  ورودی های   93