اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 93

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 93


 

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 93

به پیوست یک برگ اطلاعیه درخصوص اعلام رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۹۳ در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ جهت استحضار به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

پیوست