اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 1394

اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 1394


 به پیوست رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۱۳۹۴ به انضمام یک برگ اطلاعیه جهت استحضار و ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.

رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان مهندسی مکانیک ورودی سال ۱۳۹۴

رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان مهندسی شیمی ورودی سال ۱۳۹۴

رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان مهندسی پلیمر ورودی سال ۱۳۹۴