اعلام تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 تا 14/ 6/ 1401(13 شهریور)

اعلام تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 تا 14/ 6/ 1401(13 شهریور)


نظر به اینکه شماری از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به دلایلی همچون عدم ارائه  معافیت تحصیلی تایید شده  یا عدم ارائه  تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی ، امکان انجام  انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 را در بازه اعلام شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه  نداشته اند، بدینوسیله به استحضار می رساند بازه مذکور تا روز دوشنبه مورخ 14/ 6/ 1401 تمدید گردید. خواهشمند است مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان اطلاع رسانی گردد.