اعلام تمدید بازه ثبت نام در سامانه های تلنت کوچ و کاروژه / جهت اخذ واحد کارآموزی / نیمسال تابستانی 3993 / مقطع کارشناسی(15 تیر)

اعلام تمدید بازه ثبت نام در سامانه های تلنت کوچ و کاروژه / جهت اخذ واحد کارآموزی / نیمسال تابستانی 3993 / مقطع کارشناسی(15 تیر)


در ارتباط با نامه شماره ۸۱۳۲۹۲۴ مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن در خصوص تمدید بازه ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه، پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده با معاون محترم پژوهشی پردیس، موضوع در شورای آموزشی پردیس مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ مطرح و مقرر گردید: استثنائاً بازه ثبت نام دانشجویان در سامانه‌های فوق الذکر جهت اخذ درس کارآموزی از روز چهار شنبه مورخ ۱۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ‬ تمدید گردد. لطفاً مراتب به نحو مقتضی به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم آن دانشکده که هنوز نسبت به اخذ کارآموزی اقدامی ننموده‌اند و یا مراحل انجام کار در سامانه‌های فوق ناتمام می‌باشد، رسانیده شود.

لازم به ذکر است کارشناسان محترم آموزش آن دانشکده موظف می‌باشند پس از بررسی و گزارش گیری از سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه نسبت به انتخاب واحد درس کارآموزی دانشجویان در سامانه جامع از منوی آموزش -- جلسه درس، امتحان و نمره -- نمرات -- اصلاح نمره و درس دانشجو اقدام لازم مبذول فرمایند.