اعلام تغییر بازه زمانی انتخاب واحد ترم تابستانی 3983 ( دروس کارآموزی و پروژه ) دانشجویان مقطع کارشناسی

اعلام تغییر بازه زمانی انتخاب واحد ترم تابستانی 3983 ( دروس کارآموزی و پروژه ) دانشجویان مقطع کارشناسی


احتراماً پیرو نامه شماره ۳۲۹۷۹ / ‏آ/‏۸۲‬ مورخ ۰۷/‏۰۳/‏۹۹‬ این‬ معاونت، به استحضار می‌رساند بر اساس پیگیری و اعلام از طرف دفتر پژوهشی و ارتباط با صنعت این پردیس، با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان در خصوص اخذ واحد کارآموزی، بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستانی سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ (۳۹۸۳) از روز شنبه مورخ ۰۷/‏۰۴/‏۹۹‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۹‬ به ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۰۸/‏۰۴/‏۹۹‬ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز یکشنبه مورخ ۱۵/‏۰۴/‏۹۹‬ تغییر یافته است.

شماره_درس_کارآموزی_و__پروژه_رشته_مهندسی_شیمی_و_مهندسی_پلیمر-_ورودی_95

شماره_درس_کارآموزی_و_پروژه_رشته_مهندسی_مکانیک

شماره_درس_کارآموزی_رشته_مهندسی_پلیمر_ورودی_96