اعلام بازه و نحوه انجام حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

اعلام بازه و نحوه انجام حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


عطف به نامه شماره ۳۱۵۶۷/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۹۹‬ مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه، در خصوص حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ - ۱۳۹۸، به استحضار می‌رساند پیرو هماهنگی به عمل آمده اداره آموزش کل دانشگاه و مرکز فناوری امکان حذف سه درس برای مقطع کارشناسی و یک درس برای مقطع کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن نوع درس و بدون رعایت حداقل واحد برای دانشجویان فراهم شده است، لذا به نحو مقتضی به اطلاع کارشناسان محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی آن دانشکده رسانیده شود از ارسال هرگونه درخواست دانشجویان به این معاونت جدا خوداری نمایند.

ضمناً بازه زمانی حذف اضطراری نیمسال ۳۹۸۲ مطابق با اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه از روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۹۹‬ لغایت سه شنبه مورخ ۲۰/‏۰۳/‏۹۹‬ می‌باشد.