اعلام بازه و نحوه انجام حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

اعلام بازه و نحوه انجام حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399 / مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


عطف به نامه شماره ۱۹۸۸۳۲/‏۱۲۲۸ ‬ مورخ ۱۲/‏۰۹/‏۹۹‬ مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه، در خصوص حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹، به استحضار می‌رساند پیرو هماهنگی به عمل آمده اداره آموزش کل دانشگاه و مرکز فناوری امکان حذف سه درس برای مقطع کارشناسی و یک درس برای مقطع کارشناسی ارشد بدون رعایت نوع درس و کف واحد در نیمسال تحصیلی، برای دانشجویان فراهم شده است.

ضمناً بازه زمانی حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌گردد.

ورودی‌های ۹۸ و ماقبل کلیه مقاطع و رشته‌های مهندسی پردیس: از روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت دوشنبه مورخ ۰۸/‏۱۰/‏۹۹‬ می‌باشد.

ورودی‌های ۹۹ کلیه مقاطع و رشته‌های مهندسی پردیس: از روز شنبه مورخ ۲۷/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت دوشنبه مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۹۹‬ می‌باشد. ‬