اعلام بازه زمانی و مراحل انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه مربوط به نیمسال تابستانی 973

اعلام بازه زمانی و مراحل انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه مربوط به نیمسال تابستانی 973


 

اعلام بازه زمانی و مراحل انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه مربوط به نیمسال تابستانی 973

 به پیوست جدول حدنصاب واحدهای لازم جهت اخذ کارآموزی، مصوب شورای آموزشی پردیس مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۴‬ توسط دانشجویان مقطع کارشناسی آن دانشکده مربوط به نیمسال تابستانی سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ (۳ - ۹۷) جهت استحضار ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است پس از مراجعه دانشجو به سامانه کارآموزی به نشانی ut.talentcoach.ir و انجام مراحل ثبت نام کارآموزی در سامانه فوق مطابق با شرایط ذکر شده ، می‌بایست از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۹۸‬ لغایت پایان وقت اداری (ساعت ۱۶ بعد ازظهر) روز چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۹۸‬ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه در سامانه جامع آموزش اقدام نمایند.

لازم به ذکر است به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی آن دانشکده رسانیده شود در صورت عدم انجام مراحل ثبت کارآموزی، عدم تائید مراحل انجام شده توسط سرپرست محترم کارآموزی و عدم رعایت شرایط ذکر شده در سامانه ut.talentcoach.ir، ثبت نام و انتخاب واحد در سامانه جامع آموزش کان لم یکن تلقی می‌گردد.

جدول حدنصاب