اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 993 / مقطع کارشناسی

اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 993 / مقطع کارشناسی


لطفاً به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی آن دانشکده رسانیده شود که از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ‬ ۰۵/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ‬ ‬ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز چهار شنبه مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ‬ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی یا پروژه خود در نیمسال تابستان ۹۹۳ در سیستم جامع اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف دانشجو از ثبت نام برای کارآموزی و پروژه است. درضمن مهلت فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

 

شماره درس کارآموزی و پروژه