اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 3983 / مقطع کارشناسی

اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 3983 / مقطع کارشناسی


احتراماً، پیرو نامه های شماره‬ ۱۷۵۰۵ / ‏آ/‏۸۲ ‬ مورخ ۱۵/‏۰۲/‏۹۹‬ و ۳۰۰۶۹/‏آ/‏۸۲ مورخ ۳۱/‏۰۲/‏۹۹‬ ‬، لطفاً به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی آن دانشکده رسانیده شود که از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ‬ ۰۷/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز چهار شنبه مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ ‬ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی یا پروژه خود در سیستم جامع اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف از درخواست دانشجو می‌باشد. درضمن مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.