اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

اعلام اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399


احتراماً به استناد مصوبه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ ۲۳/‏۰۴/‏۹۹‬ پردیس دانشکده‌های فنی، خواهشمند است اولویت زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در کلیه رشته‌های مهندسی، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام گردد.

 

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل از ساعت ۸ الی ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۶/‏۱۲/‏۹۹‬

۲ - ورودی‌های ۹۷ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۳-و رودی‌های ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۷/‏۱۲/‏۹۹‬

۴ - ورودی‌های ۹۹ از ساعت ۸ الی ۱۱ روز دو شنبه مورخ ۱۸/‏۱۲/‏۹۹‬