نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم سال تحصیلی 95-94

95/10/06

به پیوست رتبه‌های اول تا سوم فارغ التحصیلان ورودی سال 91 و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی 95-94 به انضمام یک برگ اطلاعیه جهت ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

اطلاعیه اعلام رتبه ها

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی  پلیمر / صنایع پلیمر دانشکده فنی

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی   شیمی / دانشکده فنی کاسپین    

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی  مکانیک دانشکده فنی کاسپین