نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه سامانه پشتیبانی its3.ut.ac.ir اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

95/10/06

با توجه به راه اندازی سامانه پشتیبانی its3.ut.ac.ir اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی، کلیه درخواستهای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه مذکور می باشد.

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.