نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96

95/09/13

دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در رشته‌هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات دانشجو می‌پذیرد. ضمن ارسال اطلاعیه پذیرش به همراه کاربرگ‌ها و فرم تقاضا (فرم پرتال سازمان سنجش)، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانیده شود تا به منظور مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۹/۳۰ نسبت به ارائه فرم تکمیل شده تقاضا اقدام نمایند. پردیس / دانشکده‌ها با رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه و اجرای دقیق آئین نامه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نتیجه نهایی را در کاربرگ‌های پیوست درج و به همراه صورتجلسه گروه و شورای آموزشی، طی نامه رسمی توسط معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ به این اداره کل ارسال نمایند. کلیه متقاضیان، الزاماً می‌بایست به سامانه جامع آموزش (ems.ut.ac.ir) مراجعه و نسبت به بارگذاری فرم اطلاعات فردی (فرم پرتال سازمان سنجش) و پرداخت مبلغ ۷۵۰.۰۰۰ ریال از طریق درگاه الکترونیکی اقدام نمایند. شایان ذکر است قطعی شدن پذیرش و ثبت نام هر یک از منتخبین منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتایج در پرتال آن سازمان و همچنین تأیید صلاحیت عمومی معرفی شدگان از سوی هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

شیوه نامه پذیرش

فرم تقاضا

کاربرگها