نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بخشنامه نحوه انجام امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی-فرمت نامه تمدید اقامت/ خروج و مراجعت/ مجوز اقامت

95/08/25

انجام امور کنسولی کلیه دانشجویان غیرایرانی بورسیه و غیر بورسیه در هر سه مقطع بر اساس فرمت نامه‌های ذیل و بر اساس اطلاعات صفحه اول و صفحه اقامت و صفحه ویزا گذرنامه دانشجویان غیرایرانی اقدام نمایند.

 

۱- درخواست نامه تمدید اقامت یک ماه قبل از پایان اقامت و درخواست نامه خروج و مراجعت دو هفته قبل از خروج به اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو ارائه گردد.

۲- برای پیگیری نامه بعد از ۴۸ ساعت به امور کنسولی دانشگاه واقع در خیابان ۱۶ آذر - باشگاه دانشجویان راهنمایی شوند. پیگیری در پردیس / ‏‬ دانشکده قبل از امضا توسط کارشناس مربوط و از طریق گردش نامه اتوماسیونی به دانشجویان اطلاع رسانی شود. خواهشمند است دستور فرمایند از تردد دانشجویان برای پیگیری و اخذ نامه به معاونت آموزشی جداً خودداری گردد.

۳- پیوست صفحات اول گذرنامه ویزا و اقامت دانشجویان در نامه‌های کنسولی برای کنترل موارد اشتباه در نامه‌ها الزامی است.

۴- آرشیو الکترونیکی کلیه نامه‌های مربوط

۵- عدم اقدام برای نامه انتقال اقامت به گذرنامه جدید برای دانشجویانی که تعویض گذرنامه دارند. [راهنمایی شوند برای مراجعه به دفتر امور دانشجویان غیر ایرانی (معاونت آموزشی) با در دست داشتن گذرنامه جدید و قدیم]

۶- عدم اقدام برای نامه خروج قطعی [نامه مربوط توسط اداره فارغ‌التحصیلان معاونت آموزشی دانشگاه پس از تسویه‌حساب و ارسال گزارش فارغ التحصیلی از پردیس / ‏دانشکده اقدام می‌گردد]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

تمدید اقامت

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه پروانه اقامت خانم / آقای........... (دارای گذرنامه به شماره..........) تبعه کشور......... و دانشجوی غیربورسیه / بورسیه دوره کارشناسی / کارشناسی‌ارشد / دکتری تخصصی رشته........ به شماره دانشجویی.......... در تاریخ............ منقضی می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تمدید اعتبار گذرنامه و مجوز اقامت نامبرده.......... اقدام لازم به عمل آید.

در ضمن پروانه اقامت همسر و........ فرزند وی نیز در تاریخ مذکور منقضی می‌گردد. (در صورت داشتن همراه با گذرنامه دارای اقامت).و در صورت نداشتن خانواده عبارت مذکور در نامه‌ حذف گردد.

______________________________________________________________________________________________________________

خروج و مراجعت

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه آقای ----- (دارای گذرنامه به شماره ---) تبعه کشور --- و دانشجوی غیر بورسیه / ‏ بورسیه ----- رشته ------ به شماره دانشجویی ------- قصد دارند جهت امر ضروری به کشور متبوع خویش عزیمت نماید، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به صدور پروانه خروج و مراجعت نامبرده اقدام لازم به عمل آید

_______________________________________________________________________________________________________________

مجوز اقامت - ورود به کشور با ویزای تحصیلی

با سلام،

احتراماً، نظر به اینکه پروانه اقامت آقای / خانم -----دارای گذرنامه به شماره --------- تبعه کشور ----- دانشجوی بورسیه / غیر بورسیه دوره کارشناسی / کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی رشته -----------به شماره دانشجویی ---------- در تاریخ --------- با ویزا تحصیلی وارد کشور شده است، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به صدور مجوز اقامت نامبرده به مدت یکسال اقدام لازم به عمل آید.

___________________________________________________________________________________________________________

صدور اقامت برای همسر و فرزند که تازه وارد کشور شده‌اند

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه خانم / آقای........... (دارای گذرنامه به شماره..........) تبعه کشور......... همسر / فرزند (یا اطلاعات هردو) آقای / ‏‬ خانم ------ دانشجوی غیربورسیه / بورسیه دوره کارشناسی / کارشناسی‌ارشد / دکتری تخصصی رشته........ به شماره دانشجویی.......... در تاریخ............ با ویزا وارد کشور شده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به تمدید اعتبار گذرنامه و مجوز اقامت ایشان.......... اقدام لازم به عمل آید.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++