نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بخشنامه مدیر کل محترم برنامه ریزی و همکاریهای بین المللی دانشگاه در خصوص اعلام شماره حساب دانشجویان جهت پرداخت کمک هزینه کنفرانس‌ها

95/08/18

نظر به اینکه مدارک دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) پس از بازگشت از شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی با تأیید شورای بین‌الملل دانشکده‌ها / ‏پردیس‌ها‬ به منظور دریافت کمک هزینه مقرر به این معاونت ارسال می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا علاوه بر ارسال مدارک دانشجویان محترم شماره حساب بانک تجارت یا ملت مشارالیها را نیز اعلام نمایند. لازم به ذکر است پردیس‌های خارج از دانشگاه (پ ردیس ابوریحان- پردیس فارابی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- مؤسسه ژئوفیزیک- پردیس بین‌المللی کیش- پردیس البرز- دانشکده علوم و فنون نوین) از این قاعده مستثنی می‌باشند و کمک هزینه دانشجویان چنانچه طبق آئین‌نامه شرکت در کنفرانس‌ها باشند از اعتبارات پردیس‌ها / ‏دانشکده‌ها‬ مربوطه پرداخت می‌شود.