نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

95/08/11

 ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۸۴۵۸/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۲۷/‏۰۷/‏۹۵‬ و ۲ برگ اسکن بروشور قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی اداره کل امور آموزشی دانشگاه در خصوص امور مربوط به دانشجوی مشمول خدمت نظام وظیفه کلیه مقاطع سال ۱۳۹۵

 

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه