نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی جهت اطلاع فارغ التحصیلان

95/08/04

به پیوست تصویر نامه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی (معاونت منابع انسانی) جهت اطلاع رسانی به فارغ التحصیلان ممتاز واجد شرایط ارسال می‌گردد. شایان ذکر است از ارسال هرگونه مشخصات فارغ التحصیلان به آن شرکت خودداری گردد.

پیوست یک

پیوست دو