نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جدید الورود و شاغل به تحصیل سال 95

95/08/04

« اطلاعیه شناسایی و انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر  جدید الورود و شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران (شماره 2) »

دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی http://academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند .

با عنایت به اینکه زمان ثبت نام و ارائه درخواست استفاده ازجایزه های تحصیلی سال ۹۶-۹۵ برای دانشجویان جدید الورود و سایر دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت نام و ارائه درخواست نشده‌اند از ۱۵/‏۰۷/‏۹۵‬ لغایت ۵/۸/۹۵ تعیین شده است، خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی به دانشجویان جدید الورود و شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند اطلاع رسانی گردد تا در فرصت تعیین شده نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران