نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه مهم در خصوص ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

95/06/29

   (آنی)

 

پیرو درخواست های متعدد معاونین محترم آموزشی ، به صورت موقت کنترل اعمال شده در ثبت نام نیمسال تحصیلی 1-96-95 در خصوص ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی غیر فعال می گردد . لذا ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه دانشجویان آن پردیس / دانشکده ، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در اسرع وقت ( حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1395 ) دانشجویان تاییدیه تحصیلی و معافیت نظام وظیفه توسط نامبردگان اخذ و در سیستم ثبت گردد .

بدیهی است در نیمسال بعدی به هیچ وجه مساعدتی با افرادی که نقص مدارک مزبور را داشته باشند ، صورت نخواهد گرفت .