نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص اتمام سنوات کارشناسی ارشد سال 1392 و دکتری تخصصی ورودی سال 1390

95/05/17

 

(خیلی فوری )

با سلام

احتراماً پیرو بخشنامه های مشروحه ذیل  ومذاکرات جلسه مورخ 24/12/1395 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص حداکثر مدت مجاز تحصیل ( سنوات تحصیلی ) دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به استحضار می رساند ؛ بر اساس آیین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ؛ حداکثر سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی  مهر ماه سال 1390 ( کلیه دوره ها )مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) و دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ( کلیه دوره ها )ورودی  مهر ماه سال 1392  در شهریورماه سال  1395 به اتمام می رسد . براین اساس ادامه تحصیل و ثبت نام آنان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 مجاز نیست.

خواهشمند است دستور فرمایند در صورت اتمام کلیه واحدهای دوره تحصیلی وعدم فراغت از تحصیل قطعی تاپایان زمان فوق ،از ثبت نام آنان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 خودداری و پس از صدور وارسال حکم محرومیت از تحصیل ، فرم های تسویه حساب و کارت های دانشجویی هر یک از افراد مذکور به این اداره کل ارسال نمایند .

در ضمن مزید استحضار موارد ذیل برای تمدید سنوات دانشجویان مربوط در موارد خاص واستثنایی وبا ارایه مدارک معتبرو با رعایت ضوابط تعیین شده قابل  بررسی و اقدام است :

1-طبق بخشنامه تفویض اختیارات (معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1390 ) تمدید نیمسال یازدهم دانشجویان مجاز به تحصیل دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای دفاع از رساله با رعایت سایر شرایط و مقررات ودر صورت خاص بودن وضعیت دانشجو توسط کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده  در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 برای آخرین بار بلامانع است . بدیهی است به هر صورت ثبت نام رسمی  غیر رسمی آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 بدون اخذ مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

2- طبق آیین نامه مصوب سال 1386 وزارتخانه ( موضوع تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگروبا رعایت تعریف دانشجویان شاهد و ایثارگر) برای دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 یک نیمسال علاوه بر حداکثر 6 نیمسال (ماده 10 فصل دوم)و برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1390 مقطع دکتری تخصصی ( ماده 5 فصل سوم) حداکثر تا دو نیمسال  صرفا" با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل تمدید است .

3- مواردی که درکارنامه وسوابق دانشجویان مذکور با مجوز کمیسون بررسی موارد خاص دانشگاه یا آیین نامه اموزشی ، وقفه یا مرخصی بدون احتساب در سنوات در نظر گرفته شده طبق مفاد حکم مربوط سنوات انان باید بررسی واقدام گردد .

4-برای دانشجویان مذکور ، سایر شرایط ومقررات مربوط به زمان تصویب پروپوزال ، مهلت اتمام دوره آموزشی ، امتحان جامع دکتری تخصصی ، آزمون زبان دکتری و... باید رعایت  واجرا گردد .

بخشنامه هاوضمایم مربوط :

1-بخشنامه شماره 296093/پ/122 مورخ 5/10/1394 (اعلام "عدم تمدید سنوات هفتم "مقطع کارشناسی ارشد )

2-بخشنامه شماره 19084/پ/122 مورخ 3/2/1393 (اعلام" سنوات مجاز" مقاطع مختلف تحصیلی )

3-تصویر اطلاعیه های مربوط برای ابلاغ به دانشجویان مذکور (که مقررشده از طریق سیستم جامع اطلاع رسانی شود )

 

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.