نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص کنترل تعداد واحد گذرانده دانشجویان

95/05/16

با توجه به بررسی های به عمل آمده تعداد واحد گذرانده و اخذ شده دانشجو در کل نیمسال های تحصیلی در سامانه جامع آموزش تاکنون کنترل نشده و این امر باعث گردیده که دانشجویان به خصوص دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی مبادرت به اخذ واحد مازاد نمایند که باعث بروز مشکلاتی در زمان فارغ التحصیلی و انتخاب دانشجوی برتر گردد. با توجه به آن که ثبت برنامه درسی هر رشته تحصیلی بر اساس آخرین سرفصل مصوب در سامانه جامع آموزش توسط این مدیریت در حال اجرا می باشد و امکان کنترل حداقل و حداکثر تعداد واحد فارغ التحصیلی و تعداد کل واحدهای اخذ شده توسط دانشجویان در طول تحصیل وجود خواهد داشت، از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 در صورت تعریف برنامه درسی و فعال بودن آن در سامانه جامع آموزش، دروس قابل اخذ و حداکثر واحد قابل اخذ در نوع دروس در برنامه درسی تعریف شده در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه کنترل خواهد شد و فعال بودن این گزینه به دانشجو اجازه اخذ واحد بیش از تعداد تعریف شده در هر گروه درسی(عمومی، اصلی، تخصصی، اختیاری....) را نخواهد داد (به عنوان نمونه دانشجویان مقطع کارشناسی مجاز به اخذ 11 عنوان درس عمومی  به ارزش 22 واحد می باشند و با فعال شدن این گزینه دانشجویان این مقطع مجاز به اخذ بیش از این تعداد عنوان درس عمومی و تعداد واحد نمی باشند).