نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


آیین نامه هسته‌های پژوهشی دانشجویی

95/04/27

به پیوست آیین نامه هسته‌های پژوهشی دانشجویی که بنا به پیشنهاد اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه به منظور جذب اعتبار جوایز تحصیلی دانشجویی از بنیاد ملی نخبگان تدوین و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ مورد تصویب کمیسیون راهبردی برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته است، اطلاع رسانی می‌گردد.

 

آیین نامه هسته های پژوهشی دانشجویی