نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص ارسال پیامک به دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی

95/04/22

دانشجوی محترم لطفا ، در اسرع وقت به اطلاعیه مهم در http://b2n.ir/63342 مراجعه نمائید .