نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص پیگیری تاییدیه تحصیلی کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان

95/04/14

     ( خیلی فوری )

    پیرو مکاتبات قبلی و براساس مقررات و دستورالعمل های ثبت نام  تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی دانشجو و برگ معافیت تحصیلی تایید شده دانشجوی ذکور مشمول (در کلیه مقاطع) حداکثر تا شروع دومین نیمسال تحصیلی پس از قبولی و ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجو باید واصل و در سیستم جامع آموزش دانشگاه ثبت گردد. اینگونه دانشجویان درصورت عدم وصول و ثبت برگ معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی آنان در سیستم جامع آموزشی، "مجاز به ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 نخواهند بود "و با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ورود به سیستم و ثبت نام آنان فعال نمی گردد.