نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه /رساله در نیمسال 2-94 بر اساس اصلاحیه تقویم آموزشی

95/03/31

 زمان اخذ مجوز در نیمسال 2 - 94 ، از 10/11/94 لغایت 9/6/95 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 18/11/94 لغایت 16/6/95 اعلام می گردد.