نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص سهمیه کارآموزی تابستان 1395 (نوبت چهارم)

95/03/30

 به پیوست سهمیه کارآموزی که به صورت مستقیم از طرف واحدهای صنعتی به این پردیس اعلام شده است ، ارسال می گردد.

پیوست