نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاع رسانی بخشنامه بنیاد ملی نخبگان/ ارائه تسهیلات به دانشجویان نخبه برگزیده سال 1395

95/03/26

با عنایت به اینکه شناسایی دانشجویان صاحب استعداد برتر از طریق سامانه ثریا میسر می‌باشد، در فرصت تعیین شده (دانشجویان فعلی حداکثر تا تاریخ1395/04/10 و دانشجویان جدیدالورود حداکثر تا تاریخ 1395/07/10)  نسبت به بارگذاری و بروز رسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند. خواهشمند است ضمن تاکید بر مطالعه دقیق مفاد نامه مذکور توسط کارشناسان ذیربط ترتیبی اتخاذ فرمایید  تا به صورت همزمان، کارشناسان معین استعداد درخشان/ کارشناسان پژوهشی / رئیس اداره خدمات آموزشی پردیس/ دانشکده با شناسه کاربری که قبلا در اختیار آنان قرار گرفته است، نسبت به راستی آزمایی مدارک آموزشی و پژوهشی دانشجو در سامانه ثریا اقدام نموده و سپس با توجه به ظرفیت تخصیص یافته به هر یک از پردیس / دانشکده‌ها (جدول پیوست) ، منتخبین (دانشجویان فعلی) حداکثر تا تاریخ 1395/04/20 و دانشجویان جدیدالورود تا تاریخ1395/07/20 به این اداره کل اعلام گردد.

لازم به ذکر است کلیه دانشجویان متقاضی از جمله دانشجویانی که در سال‌های قبل نیز در لیست مشمولین دریافت تسهیلات بنیاد بوده‌اند در صورت داشتن شرایط برتر و تایید پردیس / دانشکده می‌توانند جزو منتخبین سال ۹۵ نیز قرار گیرند. بنابراین مسوولیت راستی آزمایی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجویان متقاضی این تسهیلات به عهده آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه می‌باشد.

خاطر نشان می‌سازد ظرفیت تعیین شده برای هر یک از پردیس / دانشکده‌ها شامل دانشجویان مستعد جدید الورود نیز می‌باشد و لازم است طبق صلاحدید آن پردیس / دانشکده درصدی از ظرفیت مذکور به دانشجویان جدید الورود تخصیص یابد.

تخصیص ظرفیت بنیاد ملی نخبگان

 

پیوست یک             پیوست دو