نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


بخشنامه گواهی انجام کار دانشجویی ویژه مشمولین راتبه دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

95/03/20

 

خواهشمند است ،حداکثر تا تاریخ 1395/3/31  تایید گواهی انجام کار دانشجویی مربوط به مرحله دوم از نیمسال دوم ۹۵-۹۴ در سامانه ثریا برای دانشجویان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد حائز شرایط تسهیلات بنیاد ملی نخبگان تکمیل وبارگذاری گردد.