نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 96-1395

95/03/19

به پیوست تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مصوب جلسه 1395/3/4  شورای آموزشی دانشگاه جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

موارد ذیل برای اجرای صحیح تقویم مذکور تاکید می‌گردد:

۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.

۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد رسمی در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم لازم را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.

۳- وضعیت اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم بررسی و پیگیری شود.

خواهشمند است دستور فرمایند اقدام مقتضی مبذول نموده و مراتب به استحضار کلیه اعضای محترم هیات علمی، مدیران محترم گروههای آموزشی و روسای دانشکده‌ها (در پردیس‌ها) رسانیده شود.

 

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 96-1395