نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص سهمیه کارآموزی تابستان 1395 (نوبت دوم )

95/03/19

 

به پیوست سهمیه کارآموزی که به صورت مستقیم از طرف واحدهای صنعتی به این پردیس اعلام شده است تقدیم می گردد.

 

پیوست