نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه یادآوری نحوه حمایت پردیس دانشکده های فنی از شرکت طرح های دانشجویی در مسابقات علمی و نمایشگاهها

95/02/18

بدین وسیله مجددا" مصوبه قبلی هیات رئیسه پردیس در خصوص حمایت از طرح های دانشجویی جهت شرکت در مسابقات و نمایشگاههای علمی به اطلاع می رسد. بنابر این مصوبه، پردیس دانشکده های فنی، از طرح هایی که منجر به ساخت و ارائه یک محصول می شود جهت شرکت و ارائه در مسابقات و نمایشگاههای علمی تا سقف 10/000/000 ریال مشروط به حمایت مساوی توسط استاد یا دانشکده مربوطه حمایت می کند. با تشکر