نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص بخشنامه/ پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 96-95

95/02/18

در اجرای سیاستهای حمایت و هدایت دانشجویان برتر، مقرر گردید این دانشگاه جهت ادامه تحصیل متقاضیان ورود به مقطع دکتری بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان) بر اساس آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ٦٧٢٧٢ / ٢١ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و مصوبات داخلی دانشگاه از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی و پژوهشی، برای سال تحصیلی ٩۶-٩۵ دانشجو پذیرش نماید. لذا پردیس / دانشکده‌ها ضرروی است به نحو مقتضی به داوطلبین اطلاع رسانی نمایند تا به منظور مشاهده شرایط پذیرش و نحوه ثبت نام به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران (Academics.ut.ac.ir ) مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۲۰ مدارک خود را در سامانه جامع دانشگاه بارگذاری نمایند.

دستورالعمل فرآیند پذیرش:

  1. بارگذاری و ثبت مدارک و درخواست توسط داوطلبان در سامانه جامع دانشگاه.
  2. مشاهده و بررسی مدارک اولیه و اصلی توسط کارشناسان ستاد (معاونت پایش و فناوری)
  3. ارسال مدارک داوطلبین حائز شرایط از سوی ستاد به کارشناسان محترم معین استعدادهای درخشان و یا رؤسای محترم ادارات آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده ذیربط تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
  4. ارسال اطلاعیه تنظیمی از سوی پردیس / دانشکده در رابطه با جزییات و شرایط اختصاصی و تاریخ مراجعه جهت ارائه مدارک - تعیین تاریخ و ساعت مصاحبه به معاونت آموزشی دانشگاه و اطلاع رسانی نهایی پس از تایید مراتب فوق از سوی ستاد آموزشی از طریق وبگاه معاونت آموزشی و پردیس / دانشکده ذیربط.
  5. ارائه اصل مدارک توسط داوطلبین، جهت کنترل نهایی و راستی آزمایی توسط واحد ذیربط
  6. ارسال فرم ارزیابی کلیه مصاحبه شوندگان و اعلام نتایج ارزشیابی به اداره کل خدمات آموزشی توسط واحدهای ذیربط حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
  7. تکمیل و ارسال فرم مشخصات فردی (فرم پورتال) مربوط به داوطلب پذیرفته شده از سوی پردیس / د انشکده (فرم پیوست)

خاطر نشان می‌سازد پردیس / دانشکده‌ها فقط مجاز به بررسی درخواست‌هایی هستند که از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه ثبت نام و توسط ستاد تایید سیستمی گردیده است. خواهشمند است ضمن رعایت مفاد مندرج در اطلاعیه دانشگاه و اجرای دقیق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناری، نتیجه نهایی را در فرم ارزیابی پیوست درج و به همراه صورتجلسه گروه آموزشی / شورای آموزشی طی نامه رسمی معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به این اداره کل ارسال گردد. بدیهی است با معرفی منتخبین از سوی پردیس / دانشکده‌ها وکنترل نهایی توسط این اداره کل، قطعی شدن پذیرش و ثبت نام هریک از منتخبین منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور و اعلام نتایج در پورتال آن سازمان و همچنین تایید صلاحیت عمومی معرفی شدگان از سوی هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

 

جدول ارزشیابی

فرم تقاضا