نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


دعوت به همکاری از نخبگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

95/02/06

به پیوست تصویر نامه شماره 17389 مورخ 16/01/1395 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به همراه رزومه آن سازمان، مبنی بر استفاده از نخبگان مایل به همکاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایشهای مختلف مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، مکانیک، برق، صنایع، علوم اجتماعی، اقتصاد شهری و مهندسی و محیط زیست، به منظور تکمیل کادر منابع انسانی متخصص، ارسال می گردد. (ضمایم به صورت دستی ارسال خواهد شد).

پیوست