نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه درخصوص بازه اخذ مجوز دفاع از پایان نامه /رساله در نیمسال 2-94

94/11/14

زمان اخذ مجوز در نیمسال 2 - 94 ، از 94/11/10 لغایت 95/6/5 و زمان دفاع از پایان نامه/رساله، از 94/11/18 لغایت 95/6/13 اعلام می گردد.

 

با توجه به عدم اعلام رسمی تقویم آموزشی سال تحصیلی آینده، مهلت در نظر گرفته شده درصورت شروع نیمسال 95-1 در تاریخ 23 شهریور1395 می باشد.