نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص معافیت تحصیلی و تاییدیه تحصیلی دانشجویان

94/11/01

به پیوست فهرست اسامی کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی که تاییدیه تحصیلی وکد معافیت تحصیلی آنان تاکنون به این پردیس ارسال نگردیده است. لذا  خواهشمند است دستور فرمائید هر چه سریعتر پیگیری و از ادامه تحصیل افرادی که مدارک مورد نظر آنان تا شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 واصل نشده باشد  جلوگیری بعمل آورند.

 

اسامی کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی