نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تمدید زمان ثبت نام دانشجویان نیمسال دوم 95-94

94/10/28

 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

 

 

طبق موافقت شورای آموزشی دانشگاه زمان ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی

95-94 تا 94/11/06 افزایش یافت .

 

                                            اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی