نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص امکان انتخاب واحد و مشاهده نمرات در نیمسال اول تحصیلی 95-94

94/10/23

با توجه به پیگیری های مکرر تعدادی از دانشجویان (بخصوص ورودی های جدید) که موفق به انجام ارزشیابی نشده اند و پیگیری واحدهای مختلف دانشگاه، استثنائاً امکان انتخاب واحد و مشاهده نمرات در نیمسال اول تحصیلی 95-94 برای کلیه دانشجویان فراهم می باشد . خواهشمند است دستور فرمایند در نیمسالهای آتی نسبت به اطلاع رسانی به موقع و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی الکترونیکی  به نحو احسن اقدام گردد.