نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


سامانه انتخاب دانشجوی نمونه و پوسترجشنواره دانشجوی نمونه سال94

94/10/23

با توجه به ابلاغ ایین نامه جدید انتخاب دانشجوی نمونه سال 94 که انجام فرایند انتخاب به صورت الکترونیک الزامی می باشد ، لازم است دانشجوی متقاضی نسبت به وارد نمودن اطلاعات و سوابق اموزشی و پژوهشی خود از طریق سامانه www.nemooneh.saorg.ir اقدام نمایند، این سامانه از طریق وب سایت www.mad.saorg.ir و یا سایت صندوق رفاه دانشجویان قابل دسترسی می باشد. همچنین پوستر مربوطه به پیوست جهت اطلاع رسانی به دانشجویان ونصب در مکانهای مناسب ارسال شده است . لازم به ذکر است بند های 2-2 و یا 2-5 ایین نامه جدید که در ان قید های جدید و الزام آوربرای شرکت در جشنواره لحاظ شده است ،استثنائا بدلیل جدید بودن آیین نامه و فرصت محدود جهت اطلا ع رسانی لحاظ نمی شود ودانشجویان می توانند بدون در نظر گرفتن آن محدودیت در این رقابت شرکت نمایند.

 

پوسترجشنواره دانشجوی نمونه سال94