نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص عدم پذیرش کسر خدمت کارکنان وظیفه

94/10/12

 باعنایت به اینکه دانشگاه جهت بهره مندی بهینه از خدمات کارکنان وظیفه (امریه سربازی) در آزمایشگاهها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشگاهها برای مدت 24 ماه  برنامه ریزی می نماید ، لذا پذیرش فارغ التحصیلانی که دارای کسر خدمت به هر عنوانی ( بسیج، نخبگی، قبولی در دانشگاههای داخل و خارج و...) باشند، میسر نخواهد بود و کلیه نیروهای متقاضی ، مدت 24 ماه را باید در دانشگاه به عنوان سرباز وظیفه خدمت نمایند. واحدهای دانشگاه از دادن هرگونه گواهی و معرفی نامه جهت طرح انجام بنیاد نخبگان وغیره ...... خودداری نمایند . وهرگونه معرفی نامه این افراد برای سازمانها وبیرون دانشگاه فقط از طریق اداره کل منابع انسانی صورت می گیرد .ضمناً از تاریخ این بخشنامه به هیچ وجه گواهی کسر خدمت برای مشمولین طرح سربازی صادر نخواهد شد.