نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه درخصوص سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

94/10/02

اطلاعیه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی به شرح زیر اعلام می گردد:

ضمناً لازم به ذکراست دانشجویان ذیل تا تاریخ 94/10/22 گزارش 30 تا 40 صفحه ای خود را به جناب آقای دکتر حلاج تحویل نمایند.


الف- دانشجویان به استاد راهنمایی دکتر سید حامد موسوی از ساعت 13:30 تا 15:30 روز سه شنبه 1394/10/29


1-فاطمه آجودانی  13:50-13:30
2-سامان باقرپور    14:10-13:50
3-پیام عسگری     14:30-14:10
4-حسین محمدی  14:50-14:30
5-امیر حسن پور   15:10-14:50

ب-دانشجویان به استاد راهنمایی دکتر جمشید محمدی روشنده روز سه شنبه 1394/10/29


1-سعید دلیری نژاد شیخانی        16-15:40
2-مجید ستوده چافی                 16:20-16
3-احسان امینی                   16:40-16:20
4-هامون نوری پورازگمی             17-16:40

پ- دانشجویان به استاد راهنمایی دکتر احمد حلاجی ثانی روز چهارشنبه 1394/10/30
1-محمد جواد شریفی             9:50-9:30
2-حسن رضایی                   10:10-9:50
3-حسام صادقی حسین آباد 10:30-10:10
4-محمد علی رحمت نیا      10:50 -10:30
5-نوریا چعبی                     11:10-10:50

ت- دانشجویان به استاد راهنمایی دکتر محمد علی آرون روز چهارشنبه 1394/10/30


1-نادیا آذرپو ر                      11:50- 11:30
2-الهه بهاری جوکندان           12:10-11:50
3-مایده ندیمی                   12:30- 12:10
4-نگین رمضانی پارگامی      12:50- 12:30 
5-نیما رضایی مژدهی               14:20-14
6-ایوب اجرایی کنگرشاهی    14:40-14:20
7-افشین زیارتی سراوانی          15-14:40
8-بیتا شیروانی                        15:20-15